Adwent

Adwent

Aniołowie Adwentu; Peter J. Leithart

Aniołowie Adwentu; Peter J. Leithart

Aniołowie pojawiają się w kluczowych momentach w Biblii. Anioł Jahwe pomaga Hagar, kiedy ta ucieka z obozu Abrahama (Rdz 16,7.11); powstrzymuje Abrahama przed ofiarowaniem Izaaka (Rdz 22,11.15); siłuje się z Jakubem (Rdz 32,24-32); przemawia z gorejącego krzewu (Wj 3,2); broni Izraelitów nad Morzem Czerwonym (Wj 14,19); powstrzymuje przekleństwo Balaama (Lb 22,23-24); powołuje Gedeona (Sdz 6,11-12); zapowiada narodziny Samsona (Sdz 24,16-17); wzmacnia Eliasza (1 Krl 19,5); niszczy armię Sennacheryba podczas oblężenia Jerozolimy (2 Krl 19,35). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Adwent, NT - Ew. Mateusza

Józef, mąż sprawiedliwy; Peter J. Leithart

Józef, mąż sprawiedliwy; Peter Leithart

Józef, mąż Marii, był w Średniowieczu przedmiotem wielu żartów i dowcipów. Średniowieczny teatr i sztuka nierzadko traktowały go jako kogoś „na doczepkę”, jako marginalną postać ewangelicznej historii. Po części stało się to przykrym przeciwieństwem wychwalanej Marii. Każdy mężczyzna mógł poczuć się zraniony przez porównanie z taką osoba, za jako uważano Marię. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Adwent, Boże Narodzenie, NT - Ew. Jana

Bóg przemawia w Ciele; Peter J. Leithart

Bóg przemawia w Ciele; Peter J. Leithart

Kulminacją prologu Ewangelii wg św. Jana jest stwierdzenie, że Słowo stało się Ciałem. Już wcześniej Jan powiedział co nieco na temat tego Słowa.

Słowo było „na początku”. Tutaj Jan nawiązuje do pierwszego wersetu Biblii, z którego dowiadujemy się, że Stwórca jest mówiącym Bogiem, który stwarza, przemawiając. Słowo, o którym pisze Jan, jest słowem, przez które wszystko powstało. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...