Edukacja

Edukacja ku wolności; Peter J. Leithart

Edukacja ku wolności; Peter J. Leithart

Słowo „edukować” wywodzi się z łacińskiego educare, czyli „wyprowadzać”. Edukacja zapowiada wyjście z ciemności ignorancji na światło wiedzy. Edukacja ogłasza jeńcom wolność. Pytanie brzmi, o jaką niewolę chodzi? I o jaką wolność? Czytaj dalej...

Czytaj dalej...