Liturgia

Liturgia

Symbolika Przybytku Mojżesza; James B. Jordan

Symbolika Przybytku Mojżesza; James B. Jordan

  1. Przybytek jako Dom Boga

Przede wszystkim, Przybytek był miejscem zamieszkiwania Boga. Miejsce Najświętsze (Święte Świętych) było salą tronową. Bóg zasiadał na skrzydłach cherubów, a Jego stopy spoczywały na wieku Arki Przymierza (tzw. Przebłagalni). Do Miejsca Najświętszego mógł wchodzić tylko raz w roku tylko jeden człowiek, a mianowicie arcykapłan, aby dokonać oczyszczenia podnóżka tronu Bożego (Kpł 16,14-15). Czynił to po to, aby Bóg nie poczuł się znieważony i nie opuścił Izraela, a tym samym, by nie pozbawił go swojej ochrony. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Liturgia, NT - Apokalipsa

Liturgia. Przypowieść; Peter J. Leithart

Liturgia. Przypowieść; Peter J. Leithart

Zapewne każdy z nas był kiedyś świadkiem podniesienia kurtyny w teatrze, kiedy naszym oczom ukazuje się scena, aktorzy, scenografia, które do tej pory pozostawały ukryte. Ostatnie nabożeństwo właśnie tak wyglądało. Tylko że za kurtynę służyły te rzeczy, które uważałem za rzeczywistość: pastor, stół, kazalnica, wschodnia ściana kościoła. Wszystko to znikło, a moim oczom ukazały się rzeczy, o których nigdy nie śniłem. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Liturgia, NT - Ew. Jana

Ew. Jana 4,1-42; Peter J. Leithart

Ew. Jana 4,1-42, Peter J. Leithart

WPROWADZENIE
Relacje między Starym i Nowym Przymierzem są jedną z najważniejszych kwestii w teologii chrześcijańskiej, w tym w liturgice. Większość różnic w tradycji liturgicznej Kościoła wiąże się z interpretacją kultu Izraela w Świątyni. W kościele rzymsko-katolickim rola kapłanów w kulcie chrześcijańskim jest bardzo podobna do roli kapłanów w Izraelu – kapłan składa ofiary w imieniu ludu. W wielu kościołach protestanckich kult postrzegany jest zupełnie inaczej – kult Izraela był bardzo formalny, złożony i materialny, a kult chrześcijański jest duchowy i nieformalny. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Liturgia, NT - 1 Tymoteusza

Mężczyzna i kobieta w liturgii; James B. Jordan

Mężczyzna i kobieta w liturgiiJames B. Jordan

I.

Święcenia kobiet w kościele chrześcijańskim, a szczególnie ordynacja na urząd pastora (czyli do służby Słowa i Sakramentów) to dosyć nowy trend w historii chrześcijaństwa. Od początku istnienia Kościoła aż do ostatnich dekad XX wieku kobiety nie obejmowały urzędu pastora w żadnym jego odłamie – wschodnim czy zachodnim, protestanckim czy katolickim. Jedynie kilka sekt, o nastawieniu niemal zawsze antyteologicznym oraz „charyzmatycznym”, wynosiło kobiety na ten urząd. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Liturgia, Życie chrześcijańskie

Nabożeństwo i świat; Peter J. Leithart

Nabożeństwo i świat; Peter J. Leithart

Wprowadzenie

Nowożytność można scharakteryzować na wiele sposobów, lecz jedną z jej głównych cech jest bunt przeciwko rytuałowi. Dotyczy to w szczególności nowożytnego chrześcijaństwa. Jak wykazał Henning Graf Reventlow, źródła nowożytnego podejścia do interpretacji Biblii i całej nowożytnej teologii sięgają marcjonizmu, który odrzucił Stary Testament oraz oczernił rytuał i sakramenty. Zarówno dla liberalnych, jak i ewangelikalnych chrześcijan chrześcijaństwo jest prostą wiarą pozbawioną wszelkich ceremonii – sprawą serca. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...