Boże Narodzenie

Boże Narodzenie, NT - Ew. Jana

Święte Świętych stało się ciałem; James B. Jordan

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego” (Jn 1,14).

Komentarze do Ewangelii Jana omawiając Słowo lub Logos, o którym mowa w pierwszym rozdziale, rutynowo twierdzą, że Jan używa pojęcia zapożyczonego od starożytnych filozofów. Ich zdaniem ewangelista przedstawia wyraźnie chrześcijańską prawdę, która była niewyraźnie ukazana w tych filozoficznych koncepcjach. Fascynacja rzekomo greckim kontekstem słowa logos zaślepiła wielu na jego głęboko biblijne korzenie. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Adwent, Boże Narodzenie

Radosna pokora; Peter J. Leithart

Radosna pokora, Peter J. Leithart

Boże Narodzenie to czas radosny, ale dla wielu zmienia się w coś przeciwnego. Zamiast radości jest pełen rozczarowania i udręki. Zamiast okazji do rodzinnego świętowania staje się okazją do rozdrapania dawnych ran, rozpalania starych sporów, ożywiania animozji, które już dawno temu powinny odejść w niepamięć. Zamiast ucztowania staje się czasem swarów. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Boże Narodzenie, NT - Ew. Mateusza

Nowy Exodus; Peter J. Leithart

Nowy Exodus; Peter J. Leithart

Drugi rozdział Ew. Mateusza zawiera wszystkie elementy historii wyjścia Hebrajczyków z Egiptu. Mamy tam morderczego króla, który zabija żydowskie dzieci. Mamy niemowlę, które w przyszłości zostanie wybawcą Izraela i które uratowane z rąk króla powróci, żeby uwolnić swój lud i poprowadzić go do Ziemi Obiecanej. Mamy ucieczkę z kraju rządzonego przez złego króla; mamy wędrówkę przez Egipt i powrót z Egiptu. Mateusz cytuje słowa proroka Ozeasza nawiązujące do pierwszego Exodusu: „Z Egiptu wezwałem Mojego Syna”. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...