Cierpienie

Cierpienie, Opatrzność, ST - Hiob

Lewiatan i Hiob; Jeffrey J. Meyers

Lewiatan i Hiob; Jeffrey J. Meyers

Dwie mowy Jahwe, które znajdujemy na końcu Księgi Hioba (38-41), mają być jej konkluzją. W prologu czytamy o wszystkich mocach kosmosu sprzysiężonych przeciwko „nienagannemu i prawemu, bogobojnemu i stroniącemu od zła” Hiobowi (1,1.8; 2,3). Mowy końcowe Jahwe mają na celu potwierdzenie absolutnej kontroli Boga nad całym stworzeniem, włączając w to również szatana. Historia rozpoczyna się od momentu, w którym Bóg poleca szatanowi, jednemu z „synów Bożych”, wypróbować wierność Hioba. Szatan natychmiast odchodzi sprzed oblicza Boga i rzuca przeciwko Hiobowi wszystkich ludzi wraz z kosmicznymi mocami – oszczędza tylko jego życie. Sabejczycy rabują jego majątek (1,15). Ogień z nieba pochłania jego stada i sługi (1,16). Chaldejczycy porywają jego wielbłądy i masakrują jego poddanych (1,17). Wicher uderza w cztery rogi domu jego dzieci, które giną w wyniku tej katastrofy (1,19). W końcu, kiedy Hiob nie chce zgrzeszyć przeciwko Bogu, wypowiadając coś niestosownego (1,22), szatan prosi o pozwolenie uderzenia w jego skórę i kości (2,5). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Cierpienie, Krzyż, Wielki Piątek

Ewangelia o ukrzyżowanym Bogu; Peter J. Leithart

Ewangelia o ukrzyżowanym Bogu; Peter J. Leithart

Na krzyżu widzimy wyjątkowość chrześcijańskiego przesłania. Żadna inna religia, filozofia, światopogląd nie mówią o śmierci Boga w sposób, w jaki czyni to Ewangelia. Chrześcijanie podkreślają, że w sercu rzeczywistości kryje się ofiarna miłość Boga. Kiedy pierwsi chrześcijanie rozważali tajemnicę śmierci Jezusa, Duch Święty doprowadził ich do niezwykłego odkrycia. Tożsamość i charakter misji Jezusa okazały się być wielkim zaskoczeniem. Z jednej strony, Jezus nie pasował do typowego wyobrażenia o Mesjaszu. Większość Żydów w pierwszym wieku oczekiwało raczej kogoś na wzór Cezara, który by podporządkował sobie pogan i przywrócił Izraelowi należyte mu miejsce. W tamtych czasach pojawiło się wielu takich „mesjaszy”, którzy zazwyczaj kończyli w rzymskim więzieniu lub na rzymskim krzyżu. Pierwszym więc zaskoczeniem było to, że Jezus rzeczywiście wypełnił mesjańskie obietnice. On prawdziwie był nowym Dawidem. Przeszedł przez śmierć i w chwale powrócił do życia. Odniósł zwycięstwo, lecz nie w sposób, jakiego oczekiwali Żydzi. Zamiast pobić wrogów Izraela Jezus wycierpiał na mękę krzyża. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Cierpienie, NT - Ew. Jana

Dziwna miłość Jezusa; Bogumił Jarmulak

Dziwna miłość Jezusa; Bogumił Jarmulak

Eleonore Stump w Wandering in Darkness zaprasza nas do odczytania jedenastego rozdziału Ew. Jana z perspektywy Marii. Sugeruje nawet, że historia Łazarza jest w gruncie rzeczy opowiadaniem o Marii. Wskazuje na to choćby fakt, że zarówno Łazarz, jak i Marta są zidentyfikowani na podstawie ich pokrewieństwa z Marią. Zaś zakończenie tej historii znajdujemy w kolejnym rozdziale, w którym Maria namaszcza Jezusa. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Cierpienie, NT - Kolosan

Szkoła cierpienia; Peter J. Leithart

Szkoła cierpienia; Peter J. Leithart

Jako chrześcijanie ewangeliczni utrzymujemy, że dzieło Chrystusa jest skończone, kompletne i całkowicie wystarczające. Dla wielu chrześcijan ewangelicznych na tym polega Ewangelia: Nic nie może umniejszyć dzieła Chrystusa i na pewno nic nie można do niego dodać ani przez uczynki, ani przez pokutę, zaparcie się samego siebie, sakramenty lub ofiary. Męce Chrystusa niczego nie brakuje. Jezus wszystkiego dokonał i dokonał tego raz na zawsze. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...