Błogosławieństwa, Królestwo Boże, NT - Ew. Mateusza

Błogosławieństwa jako zapowiedź Królestwa; James B. Jordan

Błogosławieństwa jako zapowiedź Królestwa; James B. Jordan

Błogosławieństwa z Ewangelii Mateusza zwykle i słusznie przedstawia się jako cechy, które powinny charakteryzować chrześcijanina. Trafnie ukazuje się je jako zachętę do zastanowienia się nad własną postawą i życiem: Co to znaczy być ubogim w duchu? Czy jestem ubogi w duchu? Itp. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...