Wielki Piątek

Krzyż, Wielki Piątek

Krzyż; Peter J. Leithart

Krzyż; Peter J. Leithart

Paweł nie chciał znać nic prócz Jezusa i Krzyża. Czy to wystarczy? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw znaleźć odpowiedź na inne: Czym jest Krzyż?

Krzyż to dzieło Ojca, który oddał Syna z miłości do świata. Krzyż to dzieło Syna, który nie upierał się zachłannie przy swej równości z Ojcem, lecz poszedł na haniebną śmierć. Krzyż to dzieło Ducha, przez którego Syn ofiarował się Ojcu i którego posłał wywyższony Syn. Krzyż ukazuje wysokość, głębokość i szerokość wiecznej miłości Trójcy. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...