Reformacja

Luter, Reformacja

Tezy Heidelberskie Marcina Lutra

Tezy Heidelberskie Marcina Lutra

W kwietniu 1518 roku Marcin Luter wziął udział w Dyspucie Heidelberskiej, na której przedstawiciele zakonu augustiańskiego rozmawiali o teologii scholastycznej. Tez Heidelberskich jest w sumie 40, lecz tylko pierwsze 28 dotyczy teologii, pozostałe zaś omawiają kwestie filozoficzne. Zdaniem wielu teologów Tezy Heidelberskie mają o wiele większe znaczenie niż słynne 95 Tez przybitych w wigilię Wszystkich Świętych 1517 roku do drzwi wittenberskiego kościoła, w nich bowiem znajdujemy praktycznie cały lutrowy program reformy teologii w pigułce. Poniżej ich tłumaczenie z języka niemieckiego na podstawie: Martin Luther, Gesammelte Werke, Berlin 2002. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Reformacja

Reformacja i epoka świecka; Peter J. Leithart

Reformacja i epoka świecka; Peter J. Leithart

Charles Taylor, podobnie jak wielu myślicieli katolickich, postrzega Reformację jako kluczowy moment w kształtowaniu się „epoki świeckiej”, jak zatytułował swoją ostatnią książkę (A Secular Age). Niewiele z przedstawionych w niej tez i wniosków to zupełna nowość, ale niewątpliwie jest to praca zwięzła i świeża i stanowi poważne wyzwaniu dla protestantów. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Luter, Reformacja, Sola Fide

Wiara według Lutra; Bogumił Jarmulak

Wiara według Lutra; Bogumił Jarmulak

Marcin Luter twierdził, że zbawienie jest z wiary, a nie z uczynków. Powoływał się przy tym na takie teksty jak List do Galacjan 2,16, gdzie czytamy, „że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa”. I właśnie chodzi nie o wiarę jako taką, lecz o wiarę w Jezusa Chrystusa. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kalwin, Reformacja

Dedykacja Kalwina dla Zygmunta Augusta; Jan Kalwin

Dedykacja Jana Kalwina dla Zygmunta II Augusta

Do Wielce Czcigodnego i Potężnego Zygmunta Augusta z łaski Bożej Króla Polski, Wielkiego Księcia Litewskiego, Pana na Rusi i w Prusach

Spotykamy dzisiaj ludzi niezbyt rozumnych, którzy powodowani próżnym pragnieniem pisania zaprzątają błahostkami umysły niedouczonych i bezmyślnych czytelników. Ponadto, Wielce Znakomity Królu, dodają oni do tego inną jeszcze nikczemność – dedykując swoją pisaninę królom i książętom w pragnieniu zapożyczenia nieco z ich chwały, nie tylko bezczeszczą ich czcigodne imiona, ale też przypisują im w jakimś stopniu własną niesławę. Ich czelność sprawia, że nawet poważni i trzeźwi autorzy muszą pospieszyć z wytłumaczeniem, kiedykolwiek dedykują swoją pracę wielkim ludziom, nawet jeśli w ich pismach nie ma nic, co by nie korespondowało z dobrym imieniem tych, którym są poświęcone. Czynię tę uwagę, abym nie został zaliczony do grona tych, którzy pozwalają sobie, będąc zachęceni przykładem innych, na publiczne ogłaszanie wszystkiego, co przychodzi im do głowy, niezależnie od tego, jak głupie to jest. Nie umknęło to mojej uwagi, jak bardzo wygląda to na głupią pewność siebie, kiedy ja, który jestem całkowicie nieznanym i obcym człowiekiem, nie waham się zwracać do Waszej Królewskiej Mości. Wysłuchaj, o Królu, moich argumentów, a jeśli uznasz je za stosowne, nie będę obawiał się tego, co inni o nich powiedzą. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Luter, Reformacja

Luter światoburca? Bogumił Jarmulak

Luter światoburca? Bogumił Jarmulak

Co roku 31. października protestanci świętują Dzień Reformacji na pamiątkę ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 tez na temat odpustów. Luter opublikował swoje tezy w języku łacińskim, jako że stanowiły one zaproszenie – skierowane do grona teologów i duchownych – do dysputy na temat odpustów. Choć w zasadzie chodziło nie tyle o same odpusty, lecz o to, co Luter postrzegał jako nadużycia ludzi, którzy je sprzedawali na terytorium krajów niemieckich. Tutaj główną postacią był Johann Tetzel. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...