Krzyż, NT - 1 Koryntian, Wielki Piątek

Ukrzyżowany Pan Chwały; Peter J. Leithart

Kazanie na Wielki Piątek (1 Koryntian 2,8-9); Peter J. Leithart

„Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały” (1 Kor 2,7-8). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...