ST - Księga Przysłów, Życie chrześcijańskie

Ćwiczenie się w małym; Mark Horne

Ćwiczenie się w małym, Mark Horne

„A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego” (1 Tm 4,7-8). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...