Czas pasyjny

Czas pasyjny

40+ powodów dla Czasu Pasyjnego; Peter J. Leithart

40+ powodów dla Czasu Pasyjnego, Peter J. Leithart

 • Aby we właściwy sposób obchodzić Czas Pasyjny, musimy się upewnić, że Bóg już jest nam przychylny.
 • Środa Popielcowa przypomina, że mamy uczyć się liczyć nasze dni. Tym sposobem prowadzi nas ku mądrości (Ps 90,12).
 • Obchodzimy Wielkanoc dla zamanifestowania i pogłębienia naszego udziału w zmartwychwstaniu. Obchodzimy Czas Pasyjny dla zamanifestowania i pogłębienia naszego udziału w krzyżu Chrystusa.
 • Koncentrując się na owocach uświęcenia, Czas Pasyjny zakorzeniony jest w naszej więzi z Chrystusem, który jest naszym uświęceniem.
 • Czas Pasyjny wiąże się z krwią, potem i ciałem. Tym samym jest z gruntu rzeczy antygnostycki.
 • Niektórzy twierdzą, że Czas Pasyjny osłabia wpływ Kościoła na kulturę. Odpowiedzią na ten zarzut nie będzie wspólnota chrześcijańska, Bizancjum i Bach.
 • Czas Pasyjny to droga do chwały, ponieważ Bóg wywyższa uniżonych.
 • Aby właściwie obchodzić Czas Pasyjny, musimy wierzyć, że sam Bóg uzdalnia nas do posłuszeństwa Jego przykazaniom.
 • Izrael raz w roku pozbywał się starego zakwasu. Czas Pasyjny to chrześcijańskie Święto Przaśników.
 • Dla chrześcijan śmierć nie jest końcem, lecz początkiem. Czas Pasyjny jest okazją do pogłębionej refleksji nad tą dobrą nowiną.
 • Życie to wędrówka przez śmierć ku zmartwychwstaniu.
 • Czas Pasyjny to obóz dla rekrutów, którzy mają zostać duchowymi wojownikami.
 • Bez Czasu Pasyjnego Kościół ryzykuje popadnięcie w hurraoptymizm pozbawiony krzyża, który jest orężem zwycięzców.
 • Czas Pasyjny nie powstrzymał chrześcijan przed nawróceniem Europy, stworzeniem wspólnoty chrześcijańskich narodów, zbudowaniem katedr oraz świętowaniem karnawału.
 • Czas Pasyjny to ćwiczenie w cierpliwości.
 • Czas Pasyjny to przygotowanie do męczeństwa. Nic nie posiada większego potencjału politycznego od męczeństwa.
 • Podobnie jak cały kalendarz liturgiczny Czas Pasyjny wplata „fakt Chrystusa w rytm pór roku, tygodni, dni i godzin” (Congar).
 • Pragniemy niewłaściwych rzeczy. Potrzebujemy Czasy Pasyjnego, aby rozwinąć w sobie głód owocu Drzewa Życia, czyli owocu krzyża.
 • Purpura jest kolorem liturgicznym Czasu Pasyjnego. To kolor pokuty, ale też władzy królewskiej.
 • Rok kościelny przypomina dzieje Jezusa. Czas Pasyjny jest tak długi, ponieważ Pasja stanowi najważniejszy element historii opowiedzianej przez ewangelistów.
 • Czas Pasyjny jest głęboko kontrkulturowy, gdyż jest uczy wartości odroczonej gratyfikacji.
 • Czas Pasyjny jest katolicki, gdyż wskazuje na włączenie nas w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.
 • Czas Pasyjny przypomina, że jedyny prawdziwy Bóg jest Bogiem krzyża. Tym samym chroni nas przed prostackim monoteizmem.
 • Czas Pasyjny nie jest ucieczką od historii. Bóg Pasji jest bowiem Bogiem, który wstąpił w historię, aby przelać za nas własną krew.
 • Czas Pasyjny udziela jedynej możliwej odpowiedzi na problem zła. Jest nią krzyż tryumfujący nad złem; śmierć, która niszczy śmierć.
 • Niektóre demony można wypędzić tylko przez modlitwę i post. To chyba dobry powód, żeby się modlić i pościć.
 • Rok liturgiczny posiada swój własny rytm, a każdy jego okres – własną tonację i koloryt. Bez Czasy Pasyjnego cały rok stałby się blady i mdły.
 • Jak wiele malowideł nie powstałoby, gdyby nie było Czasu Pasyjnego? Jak wiele kantat i hymnów świat nigdy by nie usłyszał?
 • Czas Pasyjny przypomina, w jakich czasach żyjemy – między jednym a drugim zmartwychwstaniem.
 • Czas Pasyjny przypomina, że Jezus poszedł na krzyż nie po to, abyśmy uniknęli krzyża, lecz aby uzdolnić nas do noszenia krzyża.
 • Czas Pasyjny daje nam 40 dni dla kontemplacji Ukrzyżowanego.
 • Czas Pasyjny pomaga rozpoznać i zniszczyć fałszywych bogów. Czyni nas Jozjaszami.
 • Czas Pasyjny przypomina, że imię, które nosimy, ma wagę krzyża.
 • W Czasie Pasyjnym rozważamy posłuszeństwo Syna, aby stać się synami okazującymi szacunek Ojcu i ojcom.
 • Czas Pasyjny wzmacnia małżeństwa, ponieważ jest komunią z Doskonałym Mężem, który do końca poświęcił się swojej Oblubienicy.
 • Czas Pasyjny to element symfonii roku kościelnego – dysonans prowadzący do Wielkanocy.
 • Czas Pasyjny zaszczepia nas przed sentymentalizmem.
 • Czas Pasyjny dostraja nas do złamanego piękna świata.
 • Czas Pasyjny zrywa z nas warstwy samo-oszukaństwa i samo-usprawiedliwienia, które odgradzają nas od Zmartwychwstałego.
 • Czas Pasyjny nie służy robieniu tego, czego kiedy indziej nie robimy. Podobnie jak niedziela Czas Pasyjny intensyfikuje to, co robimy również przy innych okazjach.
 • Rok liturgiczny posługuje się światłocieniem. Bez cienia Czasu Pasyjnego Wielkanoc traci swą głębię.
 • Czytaj dalej...

  Czytaj dalej...
  Czas pasyjny, ST - Księga Rodzaju

  Post i uczta; Peter J. Leithart

  Post i uczta, Peter J. Leithart

  Chrześcijanie poszczą z różnych powodów. Czasami dobrych. Apostołowie i chrześcijanie w ich czasach pościli i modlili się przy okazji wyboru nowych prezbiterów oraz wysyłania misjonarzy. Chrześcijanie pościli, dając tym samym wyraz głębokiego żalu za grzechy. Pościli i modlili się, walcząc z atakami demonów i błagając Boga o wybawienie. Czytaj dalej...

  Czytaj dalej...