Modlitwa

Modlitwa, ST - Księga Przysłów, Życie chrześcijańskie

Modlitwa o ratunek; Mark Horne

Modlitwa o ratunek; Mark Horne

Chrześcijanie modlą się o ratunek z różnych okoliczności. Oczywiście Biblia wzywa nas do modlitwy o nasze potrzeby. Jezus niejednokrotnie modlił się o wyzwolenie z różnych sytuacji: „Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, zabierz ode mnie ten kielich. Lecz niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty” (Mk 14,36). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...