ST - II Samuela

Batszeba – jak było naprawdę? James B. Jordan

Batszeba – jak było naprawdę? James B. Jordan

Jedną z korzyści wynikających z badania detali tekstu Biblii, a w szczególności chronologii i rodowodów, jest to, że rzucają one nowe światło na wydarzenia, które same w sobie nie do końca są jasne. Podobnie ma się sprawa z historią Batszeby. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...