Niedziela Palmowa, ST - Księga Kapłańska, ST - Księga Wyjścia

Dziwne Święto Szałasów; James B. Jordan

Dziwne Święto Szałasów; James B. Jordan

Święto Zbiorów w siódmym miesiącu kalendarza synajskiego nazywane jest także Świętem Sukkot, Świętem Szałasów, a także Świętem Namiotów. Zwykle używamy tego ostatniego określenia. Tu jednak pojawia się pewien problem – w tym święcie namioty się nie pojawiają. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...