Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, NT - Ew. Marka

Każda niedziela to Niedziela Palmowa; Peter J. Leithart

Każda niedziela to Niedziela Palmowa; Peter J. Leithart

Kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy, wszystko się zmieniło. Według relacji ewangelisty Marka Jezus wcześniej podróżował potajemnie, nauczając za kulisami, nie przyciągając niepotrzebnej uwagi do swych cudów, mówiąc w przypowieściach. Kiedy oczyścił trędowatego, to przykazał mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił” (Mk 1,44). Zaś po przemienieniu „przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie” (Mk 9,9). Najwyraźniej Jezus nie szukał rozgłosu. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Niedziela Palmowa

Gałązki i Gałąź; Peter J. Leithart

Gałązki i Gałąź; Peter J. Leithart

Wszystkie cztery Ewangelie wyraźnie stwierdzają, że wjazd Jezusa do Jerozolimy był wypełnieniem starotestamentowych proroctw. „A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka”, odnotowuje Mateusz (Mt 21,4), który zaraz potem cytuje słowa proroka Zachariasza: „Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej” (Za 9,9). Podobne słowa znajdujemy u Jana (Jn 12,15). Dziewiąty rozdział Księgi Zachariasza opisuje ofensywę nadciągającą z północy (Chamat, Tyr, Sydon) i zalewającą miasta filistyńskie (Aszkelon, Gaza, Ekron i Aszdod), by w końcu dotrzeć do Jerozolimy jednak już nie na rumaku, ale na osiołku. Jezus przybywa do Jerozolimy jako Książę Pokoju, lecz jest nim tylko dlatego, że wcześniej pokonał wrogów. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...