Epifania

Epifania i misja; Peter J. Leithart

Epifania i misja; Peter J. Leithart

Lud Boży to lud misyjny. Dotyczy to nie tylko Kościoła Nowego Testamentu. Bóg powołał Abrahama, aby przez niego błogosławić narodom, zaś jeden z powtarzających się grzechów Izraela polegał na zaniedbaniu tego powołania. Izrael miał pobudzać narody do chwalenia Pana, lecz zamiast tego pobudzał je do bluźnienia Bogu poprzez swoje bałwochwalstwo i grzechy. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...