Epifania

Epifania, NT - Ew. Mateusza

Chwała narodów; Chwała narodów

Chwała narodów; Bogumił Jarmulak

Wizyta magów ze Wschodu nie była przypadkowa. Była spełnieniem proroctwa z Księgi Izajasza 60, gdzie czytamy: „Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana” (Iz 60,6). Przy czym samo proroctwo Izajasza nawiązuje do wcześniejszych wydarzeń i obietnic, na co wskazuje wzmianka Saby, skąd przybyła królowa, by słuchać mądrości króla Salomona, jednak nie była ona jedyną osobą, która chciała poznać władcę w Jerozolimie. Jak czytamy w I Księdze Królewskiej (4,34; 10,1-10), do Miasta Dawida ciągnęły liczne karawany w tym samym celu. To z kolei było wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi, którego Bóg powołał na narzędzie zbawienia i źródło błogosławieństwa dla narodów upadłych u stóp Wieży Babel. Podobnym obrazem kończy się Pismo Święte. W Apokalipsie 21,24 czytamy, że do Nowej Jerozolimy przybędą królowie narodów i wniosą do niej chwałę swoich królestw. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Epifania, Zielone Święta

Od Epifanii do Zielonych Świąt; Peter J. Leithart

Od Epifanii do Zielonych Świąt; Peter J. Leithart

Bóg często objawiał się świętym Starego Testamentu. Przyszedł do Abrama w postaci dymiącego pieca (Rdz 15,17), a następnie jako trzej mężczyźni pod dębami w Mamre (Rdz 18). Ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzaku (Wj 3,2), zaś Izraelowi jako słup ognia (Wj 16,10). Kiedy objawił się Korahowi, wtedy ziemia się rozwarła i pochłonęła buntowników. Do żony Manoacha przyszedł z dobrą nowiną, że urodzi syna (Sdz 13,3), zaś do Samuela ze złą nowiną o synach Heliego (1 Sm 3,21). Nie starczyłoby miejsca i czasu na wyliczenie wszystkich przypadków objawień Bożych wobec królów, proroków, sędziów, kobiet. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Epifania, NT - Ew. Mateusza

Złoto, kadzidło i mirra; Peter J. Leithart

Złoto, kadzidło i mirra; Peter J. Leithart

Dary mędrców ze Wschodu ofiarowane Jezusowi uważa się za królewskie dary dla nowo narodzonego króla Żydów. Rzeczywiście każdy z trzech darów wiąże się w Biblii z królowaniem. W Psalmie 21,4 czytamy, że Pomazaniec Boży nosi szczerozłotą koronę. Również Salomon otrzymał w darze złoto Saby (Ps 72,15; 1 Krl 10,2 i 10). Zaś lektyka Salomona wyperfumowana była kadzidłem i mirrą (Pnp 3,6; 4,6 i 14; 5,5). Złoto, kadzidło i mirra są więc jak najbardziej odpowiednimi darami dla króla. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Epifania

Epifania i misja; Peter J. Leithart

Epifania i misja; Peter J. Leithart

Lud Boży to lud misyjny. Dotyczy to nie tylko Kościoła Nowego Testamentu. Bóg powołał Abrahama, aby przez niego błogosławić narodom, zaś jeden z powtarzających się grzechów Izraela polegał na zaniedbaniu tego powołania. Izrael miał pobudzać narody do chwalenia Pana, lecz zamiast tego pobudzał je do bluźnienia Bogu poprzez swoje bałwochwalstwo i grzechy. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...