Zielone Święta

Siedmiokrotny Duch; Peter J. Leithart

Siedmiokrotny Duch, Peter J. Leithart

„Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem” (Apk 1,4). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...