Zielone Święta

Duch Święty, NT - 2 Koryntian, Zielone Święta

Przez Ducha; Peter J. Leithart

Przez Ducha; Peter J. Leithart

Zesłanie Ducha Świętego wypełniło wiele typów, cieni i proroctw Starego Testamentu.

Zielone Święta wyznaczyły początek nowego stworzenia i nowej ludzkości. Duch unosił się nad wodami bezkształtnej i pustej ziemi, aby uformować ją i napełnić. Podobnie Duch Boży zstąpił jak porywisty wiatr na zgromadzonych uczniów, aby uczynić z nich synów Bożych, którzy przemienią całe stworzenie. Bóg tchnął dech życia w nozdrza Adam. Podobnie Duch stał się tchnieniem ożywiającym dla uczniów zgromadzonych w Jerozolimie. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Epifania, Zielone Święta

Od Epifanii do Zielonych Świąt; Peter J. Leithart

Od Epifanii do Zielonych Świąt; Peter J. Leithart

Bóg często objawiał się świętym Starego Testamentu. Przyszedł do Abrama w postaci dymiącego pieca (Rdz 15,17), a następnie jako trzej mężczyźni pod dębami w Mamre (Rdz 18). Ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzaku (Wj 3,2), zaś Izraelowi jako słup ognia (Wj 16,10). Kiedy objawił się Korahowi, wtedy ziemia się rozwarła i pochłonęła buntowników. Do żony Manoacha przyszedł z dobrą nowiną, że urodzi syna (Sdz 13,3), zaś do Samuela ze złą nowiną o synach Heliego (1 Sm 3,21). Nie starczyłoby miejsca i czasu na wyliczenie wszystkich przypadków objawień Bożych wobec królów, proroków, sędziów, kobiet. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Duch Święty, Zielone Święta

Uwagi o Duchu Świętym; Peter J. Leithart

Uwagi o Duchu Świętym; Peter J. Leithart

Kulminacją roku kościelnego są Zielone Święta, po których zaczyna się okres zwykły. Tym sposobem kalendarz liturgiczny prowadzi nas przez całą historię zbawienia: Ojciec posyła Syna, który przychodzi w ciele, o czym przypominają Adwent i Boże Narodzenie; potem Syn żyje, umiera, powstaje z martwych i wstępuje do Nieba; następnie Syn posyła Ducha. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...