Duch Święty

Duch Święty, NT - 1 Koryntian

Mówienie językami; James B. Jordan

Mówienie językami, James B. Jordan

Biblia mówi o trzech Babilonach. Pierwszy Babilon to Wieża Babel, której historię należy czytać, ignorując podział na rozdziały, jaki znajdujemy w Biblii (nie będący częścią oryginalnego tekstu). Wtedy zauważymy, że pod koniec rozdziału dziesiątego Księgi Rodzaju autor informuje, że w budowie Wieży Babel uczestniczyli Joktanici, potomkowie Sema. Wcześniej tekst stwierdza, że także Nimrod brał udział w jej budowie. Przy czym Wieża Babel to także miasto Babel. Wieża reprezentuje religię, a miasto – cywilizację. Były one wspólnym tworem pogan i niektórych Semitów. Dowiadujemy się też, że w tych czasach cały kraj posługiwał się jednym językiem i miał wspólną religię. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Duch Święty, Zielone Święta

Uwagi o Duchu Świętym; Peter J. Leithart

Uwagi o Duchu Świętym; Peter J. Leithart

Kulminacją roku kościelnego są Zielone Święta, po których zaczyna się okres zwykły. Tym sposobem kalendarz liturgiczny prowadzi nas przez całą historię zbawienia: Ojciec posyła Syna, który przychodzi w ciele, o czym przypominają Adwent i Boże Narodzenie; potem Syn żyje, umiera, powstaje z martwych i wstępuje do Nieba; następnie Syn posyła Ducha. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...