Hermeneutyka

Hermeneutyka, Szekspir

Wąż nosi dziś koronę – typologiczne czytanie Hamleta; Peter J. Leithart

Wąż nosi dziś koronę – typologiczne czytanie Hamleta; Peter J. Leithart

Powieść Kazuo Ishiguro pt. Okruchy dnia [polskie wyd. Kraków 1993] opowiada historię pana Stevensa, który przez wiele lat pracował jako kamerdyner w Darlington Hall. Przez jeden tydzień 1956 roku odwiedza byłą gosposię z Darlington Hall, pannę Kenton, a obecnie panią Benn. Po latach, kiedy niewiele o sobie słyszeli, pani Benn posyła panu Stevensowi wiadomość, że zostawiła (znów!) męża, z czego Stevens konkluduje, że byłaby zainteresowana swą poprzednią pracą. Podróżując tak do nadmorskiego miasta Weymouth, Stevens rozmyśla o latach służby dla Lorda Darlingtona, o znaczeniu godności i wielkości, i o swoich dwuznacznych relacjach z panną Kenton. Stenevs jest tak bardzo oddany pracy i obowiązkowi, że odrzuca miłość i ignoruje naiwną słabość swego pracodawcy do nazistów. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Hermeneutyka, NT - Ew. Jana

Typy i symbole w Ew. Jana; James B. Jordan

Typy i symbole w Ew. Jana; James B. Jordan

Żydzi w czasach Jezusa niemal całkowicie wypaczyli Prawo. Nie przestrzegali jego moralnych wymogów. Nie rozumieli też jego symbolicznego wymiaru. Kiedy Jezus powiedział, żeby zburzyli Świątynię, a On w trzy dni ją odbuduje, w ogóle nie pojęli, o czym mówił (Jn 2,19-21). Podobnie, kiedy Jezus w rozmowie z Nikodemem mówił o oczyszczających ceremoniach Starego Przymierza jako drodze do nowych narodzin, Nikodem był całkowicie zbity z tropu. Reakcją Jezusa było pytanie: „Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?” (Jn 3,10). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Biblia, Hermeneutyka

Po co nam Biblia? Peter J. Leithart

Po co nam Biblia? Peter J. Leithart

Jako protestanci lubimy cytować słowa apostoła Pawła do Tymoteusza: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do czynienia wszelkiego dobra” (2Tm 3,16-17). Paweł potwierdza w nich, że Bóg jest autorem tekstu Pisma, to zaś stanowi fundament wiary ewangelicznej. Apostoł akcentuje również przydatność Biblii, co także rezonuje z duchem protestantyzmu. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...