Luter

Luter, Reformacja

Tezy Heidelberskie Marcina Lutra

Tezy Heidelberskie Marcina Lutra

W kwietniu 1518 roku Marcin Luter wziął udział w Dyspucie Heidelberskiej, na której przedstawiciele zakonu augustiańskiego rozmawiali o teologii scholastycznej. Tez Heidelberskich jest w sumie 40, lecz tylko pierwsze 28 dotyczy teologii, pozostałe zaś omawiają kwestie filozoficzne. Zdaniem wielu teologów Tezy Heidelberskie mają o wiele większe znaczenie niż słynne 95 Tez przybitych w wigilię Wszystkich Świętych 1517 roku do drzwi wittenberskiego kościoła, w nich bowiem znajdujemy praktycznie cały lutrowy program reformy teologii w pigułce. Poniżej ich tłumaczenie z języka niemieckiego na podstawie: Martin Luther, Gesammelte Werke, Berlin 2002. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Luter, Reformacja, Sola Fide

Wiara według Lutra; Bogumił Jarmulak

Wiara według Lutra; Bogumił Jarmulak

Marcin Luter twierdził, że zbawienie jest z wiary, a nie z uczynków. Powoływał się przy tym na takie teksty jak List do Galacjan 2,16, gdzie czytamy, „że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa”. I właśnie chodzi nie o wiarę jako taką, lecz o wiarę w Jezusa Chrystusa. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Luter, Reformacja

Luter światoburca? Bogumił Jarmulak

Luter światoburca? Bogumił Jarmulak

Co roku 31. października protestanci świętują Dzień Reformacji na pamiątkę ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 tez na temat odpustów. Luter opublikował swoje tezy w języku łacińskim, jako że stanowiły one zaproszenie – skierowane do grona teologów i duchownych – do dysputy na temat odpustów. Choć w zasadzie chodziło nie tyle o same odpusty, lecz o to, co Luter postrzegał jako nadużycia ludzi, którzy je sprzedawali na terytorium krajów niemieckich. Tutaj główną postacią był Johann Tetzel. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Luter, Reformacja

Logika Lutra; Rich Lusk

Logika Lutra; Rich Lusk

Logikę Reformacji luterańskiej można podsumować jednym zdaniem Lutra: „Bóg nie potrzebuje twoich dobrych uczynków, ale bliźni tak”.

Pierwsza część zdania mówi o usprawiedliwieniu przez wiarę. Bóg nie potrzebuje naszych uczynków dla zaspokojenia swojej sprawiedliwości, my zaś nie możemy przy pomocy uczynków zyskać Jego przychylności. Bóg usprawiedliwia nas przez Chrystusa, niezależnie od naszych uczynków. Wszystko, co Chrystus uczynił dla nas, a teraz daruje nam w Słowie i w sakramentach, przyjmujemy jedynie wiarą. Nasze uczynki nie odgrywają żadnej roli w przejściu spod gniewu do łaski, ze stanu potępienia do stanu usprawiedliwienia. Bóg nie potrzebuje naszych dobrych uczynków; zbawia nas przez uczynek swojego Syna. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...