NT – Ew. Łukasza

NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza, Socjologia

Dysfunkcjonalna rodzina gadareńskiego szaleńca; Richard Bledsoe

Dysfunkcjonalna rodzina gadareńskiego szaleńca; Richard Bledsoe

Historia gadareńskiego szaleńca opisana jest w trzech Ewangeliach (Mt 8,28-34; Mk 5,1-10; Łk 8,26-37). W czasie jednej ze swych podróży Jezus udał się z Galilei na drugą stronę Jeziora Genezaret. Zaraz po wyjściu z łodzi spotkał opętanego szaleńca, który padł Mu do stóp i zawołał: „Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie dręczył” (Mk 5,7). Jezus, rozkazując nieczystemu duchowi wyjść z niego, zapytał go o imię, na co padła znana odpowiedź: „Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu” (w. 9). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Eucharystia, NT - Ew. Łukasza, Rodzina, Życie chrześcijańskie

Stół Królestwa; Peter J. Leithart

Stół Królestwa; Peter J. Leithart

Na podstawie Ew. Łukasza 14,7-14 można wnioskować, że Jezus ustanowił swoje Królestwo przez zmianę zwyczajów przy stole. Dziwny to sposób ustanowienia królestwa. Zazwyczaj wyobrażamy sobie powstawanie królestw na drodze podboju, wojny, zamachu stanu, rewolucji lub powstania. Ale nie w przypadku Jezusa. Gruntowne rewolucje nigdy nie zachodzą w pałacach. Królowie i władcy powstają i upadają, systemy totalitarne pojawiają się i przemijają, a zwykli ludzie żyją nadal tak jak dotychczas. Gruntowne rewolucje zachodzą tam, gdzie następuje zmiana zwyczajów przy stole i na liście zaproszonych gości. Głosując na prezydenta, decydujemy o tym, kto będzie latał Air Force One, ale zmieniając zasady przy stole, zmieniamy świat. Uchwalając nową konstytucję, zmieniamy zewnętrznie życie obywateli, natomiast zmieniając zasady przy stole, przyczyniamy się do powstania nowej jakości w relacjach międzyosobowych. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...