NT – Ew. Marka

Kościół, Krzyż, NT - Ew. Jana, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza, Wielkanoc

Śmierć i zmartwychwstanie apostołów; Peter J. Leithart

Śmierć i zmartwychwstanie apostołów; Peter J. Leithart

Chrześcijańska pobożność i sztuka często koncentrują się na fizycznym aspekcie męki i śmierci Jezusa. Bernard z Clairvaux (tudzież Arnulf z Leuven) napisał poetycką medytację o ranach Jezusa, a Dietrich Buxtehude nadał jej oprawę muzyczną. Brygida Szwedzka skomponowała cykl codziennych modlitw upamiętniających każdą z 5480 ran Jezusa, zaś stygmatycy tacy jak Franciszek z Asyżu tak dokładnie utożsamiali się z cierpieniem Jezusa, że ​​Jego rany pojawiały się na ich ciele. Grünewald namalował wykrzywionego bólem Chrystusa na grubo ociosanym krzyżu – podobnie wiele współczesnych krucyfiksów przedstawia Jego rozdzierającą agonię. Te medytacje mogą stać się wręcz chorobliwe, ale w najlepszym wypadku taka pobożność postrzega rany Jezusa – jak mówi papież Franciszek – jako bramy, do których wchodzimy, aby „kontemplować miłość serca Jezusowego do ciebie, do ciebie, do ciebie, do mnie i do wszystkich”. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Niedziela Palmowa, NT - Ew. Marka

Każda niedziela to Niedziela Palmowa; Peter J. Leithart

Każda niedziela to Niedziela Palmowa; Peter J. Leithart

Kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy, wszystko się zmieniło. Według relacji ewangelisty Marka Jezus wcześniej podróżował potajemnie, nauczając za kulisami, nie przyciągając niepotrzebnej uwagi do swych cudów, mówiąc w przypowieściach. Kiedy oczyścił trędowatego, to przykazał mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił” (Mk 1,44). Zaś po przemienieniu „przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie” (Mk 9,9). Najwyraźniej Jezus nie szukał rozgłosu. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kuszenie, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 4; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 4; James B. Jordan

Ew. Mateusza: Kamienie w chleb

Na wstępie zastanówmy się nad związkiem pomiędzy „zamianą kamienia w wodę” dokonaną przez Mojżesza, a tym, do czego Kusiciel namawia Jezusa. Kiedy Mojżesz uderzył w skałę, wtedy zgrzeszył w sposób, w jaki Kusiciel chce, żeby zgrzeszył również Jezus. Mojżesz co prawda „zamienił kamień w wodę”, lecz uczynił to w zły sposób (Lb 20). Za pierwszym razem Mojżesz rzeczywiście miał uderzyć w skałę (Wj 17), lecz za drugim razem miał jedynie przemówić do skały. Woda, o której mowa w Księdze Wyjścia 17, była pierwszą wodą, jaką Hebrajczycy otrzymali na pustyni – wodą pustynną. Była to nowa woda w porównaniu do wody, jaką Hebrajczycy pili w Egipcie, a którą wspominali i której pragnęli (Wj 17,3). Po czterdziesty latach (Lb 33,36-38) Izrael szykował się do opuszczenia pustyni. Nadszedł czas na jeszcze nowszą wodę, gdyż woda pustynna stała się już starą wodą. Uderzając w skałę, Mojżesz jednak dał Izraelitom starą wodę, a nie nową wodę. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kuszenie, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 3; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 3; James B. Jordan

Ew. Mateusza – wprowadzenie

Mateusz ukazuje Jezusa jako wypełnienie wszystkich obietnic Bożych, podkreślając przy tym wątek ofiary (Izaak) i królowania (Salomon). Pierwsza Ewangelia napisana jest z perspektywy Mojżeszowej. Mojżesz panował nad Izraelem, prowadził go przez pustynię i zaopatrywał w pożywienie, nadał mu Prawo, a w końcu umarł, aby lud mógł zawrzeć z Bogiem przymierze jeszcze lepsze niż to zawarte na górze Synaj. Jednak o ile nie ma absolutnie nic złego w poszukiwaniu odniesień do całego Starego Testamentu w Ew. Mateusza, to powinniśmy szukać ich przede wszystkim w Pięcioksięgu. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kuszenie, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 2; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 2 – Kusiciel; James B. Jordan

Aby zakończyć wstęp do tej serii, należy zastanowić się nad postacią kusiciela. Słowo przetłumaczone jako „kusić” znaczy także „testować” lub „poddawać próbie” czy też „egzaminować”. Diabeł zarówno kusi Jezusa, jak i poddaje Go próbie. Sprawdza Go, mówiąc: „Zobaczmy, czy rzeczywiście jesteś Synem Bożym. Jeśli tak, to zrób to, co ci każę”. Coś podobnego widać w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Wąż przychodzi, żeby poddać próbie Adama i Ewę. Sprawdza, na ile wierzą Bogu. Przedstawia im alternatywę. Takie testowanie samo w sobie nie jest jeszcze złe. Taka próba może okazać się pomocna w lepszym zrozumieniu czegoś ważnego. Jednak Wąż przy okazji kusi ludzi i prowadzi do grzechu i za to właśnie zostaje później osądzony i przeklęty. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...