Socjologia

Seksualność, Socjologia

Seks w wielkim mieście; Richard Bledsoe

Seks w wielkim mieście; Richard Bledsoe

I.

Końcowe rozdziały Pisma Świętego opisują dwa kosmiczne miasta (Apk 17-22). Nowa Jerozolima reprezentuje „Nowe Niebo i Nową Ziemię” i jest owocem Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie. Na samym końcu Biblii czytamy, że zstępuje ono z nieba i unosi się nad ziemią. Z kolei List do Hebrajczyków stwierdza, że podeszliśmy „do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego” (12,22). Mówimy więc o aktualnej rzeczywistości. O czymś w rodzaju „zbiorowego sztabu” Królestwa Bożego. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Edukacja, Socjologia, Uncategorized

Dobre zwyczaje; Peter J. Leithart

Dobre zwyczaje; Peter J. Leithart

Gdy tylko nasze dzieci zaczęły mówić, nauczyliśmy je małych gestów uprzejmości. Powiedz „dziękuję” i „proszę”. Nie chowaj twarzy, gdy rozmawia z tobą dorosły. Powiedz „Tak, proszę pani” i „Tak, proszę pana” – nie ironicznie lub niechętnie, lecz z szacunkiem. Chyba nigdy nie powiedziałem swoim chłopcom: „Nie krzycz na starszych ludzi”. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Socjologia

Gadareński szaleniec i świat współczesny; Richard Bledsoe

Gadareński szaleniec i świat współczesny; Richard Bledsoe

I.

Od 2000 lat Duch Święty oddziałuje na świat poprzez chrześcijańskie teksty. Gdybyśmy w jakiś magiczny sposób mogli przenieść się w czasie 2000 lat wstecz, to zapewne bylibyśmy zszokowani okrucieństwem ówczesnego świata. Nie było w nim żadnej troski o ofiary. Dziś, przeciwnie, aby zdobyć jakikolwiek autorytet i prawo do wypowiadania się w kwestiach etycznych, należy otoczyć się aurą ofiary. Widać w tej zmianie przebiegłość szatana. Skoro ofiary zostały zrehabilitowane, to otworzyły się nowe możliwości działania. Tym samym gadareński szaleniec przeniesiony do współczesności mógłby ze swym bagażem doświadczeń czynić rzeczy, o których starożytni nawet nie śnili. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza, Socjologia

Dysfunkcjonalna rodzina gadareńskiego szaleńca; Richard Bledsoe

Dysfunkcjonalna rodzina gadareńskiego szaleńca; Richard Bledsoe

Historia gadareńskiego szaleńca opisana jest w trzech Ewangeliach (Mt 8,28-34; Mk 5,1-10; Łk 8,26-37). W czasie jednej ze swych podróży Jezus udał się z Galilei na drugą stronę Jeziora Genezaret. Zaraz po wyjściu z łodzi spotkał opętanego szaleńca, który padł Mu do stóp i zawołał: „Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie dręczył” (Mk 5,7). Jezus, rozkazując nieczystemu duchowi wyjść z niego, zapytał go o imię, na co padła znana odpowiedź: „Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu” (w. 9). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...