Teologia polityczna

Teologia polityczna

Proroctwo i nadchodząca rewolucja chrześcijańska; Richard Bledsoe

Proroctwo i nadchodząca rewolucja chrześcijańska; Richard Bledsoe

Książka Thomasa Kuhna The Structure of Scientific Revolution opisuje tylko jeden z wątków  historii chrześcijaństwa. Rozwój i postęp w nauce to tylko przypis do bardziej ogólnego i większego problemu odnowy przymierza tak w biblijnych, jak i w chrześcijańskich dziejach. Fundamentalnym znakiem rozpoznawczym pogaństwa jest stagnacja i cykliczność czasu. Dopiero pojawienie się w historii „Jestem, który Jestem” oraz „Będę, który Będę zaowocowało prawdziwą zmianą, ruchem i rozwojem. Rewolucje naukowe są więc tylko pewnym aspektem chrześcijańskich rewolucji. (Wielkim kronikarzem chrześcijańskich rewolucji, niestety ignorowanym i niemal zapomnianym, jest Eugen Rosenstock-Huessy, którego książkę Out of Revolution: Autobiography of Western Man gorąco polecam.) Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
NT - List do Rzymian, Teologia polityczna, Życie chrześcijańskie

Życie w ciele w stolicy cesarstwa; Peter J. Leithart

Życie w ciele w stolicy cesarstwa; Peter J. Leithart

Często rozpatruje się List do Rzymian 13,1-7 w oderwaniu od kontekstu i traktuje jako ogólną wypowiedź apostoła Pawła o stosunku chrześcijanina lub Kościoła do państwa. Z pewnością możemy wyciągnąć pewne wnioski w tej kwestii z niniejszego fragmentu: Bóg jest źródłem wszelkiej władzy (13,1); kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się zarządzeniu Bożemu (13,2); władcy noszą miecz – narzędzie śmierci, aby karać zło (13,4) itd. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
ST - Sędziów, Teologia polityczna

Rzemieślnicy i rogi; Bogumił Jarmulak

Rzemieślnicy i rogi; Bogumił Jarmulak

„Po nim nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie sześciuset mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela” (Sdz 3,31).

O Szamgarze wspomina Debora w swojej pieśni, którą znajdujemy w piątym rozdziale Księgi Sędziów. Szamgar żył na południu, na terytoriach okupowanych przez Filistynów. Był rolnikiem. Pracował z wołami. Tak jest przedstawiony w Piśmie. A czegóż pragnie rolnik? „Spokojnego życia, pełniąc swoje obowiązki i pracując własnymi rękami” (1Tes 4,11) na utrzymanie swoje i swojej rodziny. To jednak nie było mu dane. Najeźdźcy przeszkadzali mu w tym. Czasy, w których przyszło mu żyć, należały do najciemniejszych w historii Izraela. Czytamy o nich w pieśni Debory: „W dniach Szamgara, syna Anata, w dniach Jeal ustały karawany, a wędrowcy po drogach musieli chodzić krętymi drogami. Ustali wieśniacy w Izraelu” (5,6-7). To nie brzmi jak opis dobrego życia. To brzmi jak opis życia pod tyranią. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...