Niedziela Palmowa

Gałązki i Gałąź; Peter J. Leithart

Gałązki i Gałąź; Peter J. Leithart

Wszystkie cztery Ewangelie wyraźnie stwierdzają, że wjazd Jezusa do Jerozolimy był wypełnieniem starotestamentowych proroctw. „A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka”, odnotowuje Mateusz (Mt 21,4), który zaraz potem cytuje słowa proroka Zachariasza: „Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej” (Za 9,9). Podobne słowa znajdujemy u Jana (Jn 12,15). Dziewiąty rozdział Księgi Zachariasza opisuje ofensywę nadciągającą z północy (Chamat, Tyr, Sydon) i zalewającą miasta filistyńskie (Aszkelon, Gaza, Ekron i Aszdod), by w końcu dotrzeć do Jerozolimy jednak już nie na rumaku, ale na osiołku. Jezus przybywa do Jerozolimy jako Książę Pokoju, lecz jest nim tylko dlatego, że wcześniej pokonał wrogów. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Krzyż, Wielki Piątek

Krzyż; Peter J. Leithart

Krzyż; Peter J. Leithart

Paweł nie chciał znać nic prócz Jezusa i Krzyża. Czy to wystarczy? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw znaleźć odpowiedź na inne: Czym jest Krzyż?

Krzyż to dzieło Ojca, który oddał Syna z miłości do świata. Krzyż to dzieło Syna, który nie upierał się zachłannie przy swej równości z Ojcem, lecz poszedł na haniebną śmierć. Krzyż to dzieło Ducha, przez którego Syn ofiarował się Ojcu i którego posłał wywyższony Syn. Krzyż ukazuje wysokość, głębokość i szerokość wiecznej miłości Trójcy. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Cierpienie, NT - Kolosan

Szkoła cierpienia; Peter J. Leithart

Szkoła cierpienia; Peter J. Leithart

Jako chrześcijanie ewangeliczni utrzymujemy, że dzieło Chrystusa jest skończone, kompletne i całkowicie wystarczające. Dla wielu chrześcijan ewangelicznych na tym polega Ewangelia: Nic nie może umniejszyć dzieła Chrystusa i na pewno nic nie można do niego dodać ani przez uczynki, ani przez pokutę, zaparcie się samego siebie, sakramenty lub ofiary. Męce Chrystusa niczego nie brakuje. Jezus wszystkiego dokonał i dokonał tego raz na zawsze. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kościół

Geneza podziałów w Kościele; Douglas Wilson

Geneza podziałów w Kościele; Douglas Wilson

„Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” (Jk 4,1-6). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...