ST - Księga Przysłów

Porady Przychodnia; James B. Jordan

Porady Przychodnia – komentarz do Księgi Przysłów 30; James B. Jordan

Całość dostępna w formacie PDF na stronie: Publikacje