ST - Księga Przysłów, ST - Psalmy

Psalmy i Księga Przysłów; Mark Horne

Psalmy i Księga Przysłów; Mark Horne

Wiele psalmów jest dziełem króla Dawida i jego współczesnych. Wiele przysłów jest dziełem jego syna, króla Salomona. Oczywiście sprawia to, że obie księgi mają wiele wspólnego. Oto trzy główne punkty styczności między nimi:

  1. Psalmy są kontekstem dla Księgi Przysłów

O ile wiadomo, nikt przed Salomonem nie tworzył i nie rozpowszechniał przysłów w Izraelu. Niektóre przysłowia nawiązują do nauczania wcześniejszych ksiąg biblijnych, lecz księgi te nie zostały napisane jako „podręczniki mądrości”.

Ponadto, o ile wiemy, nikt nie śpiewał w Przybytku Mojżeszowym. Ofiary były składane w ciszy. Mojżesz nigdy nie założył chóru liturgicznego, ale Dawid to uczynił (1Krn 25). Pokolenie poprzedzające Salomona wyrastało, śpiewając psalmy.

Kiedy Salomon mówi, że „bojaźń Pana jest początkiem mądrości” (Prz 1,7), to nie tylko cytuje Psalm 111,10, ale także stwierdza, że ​​traktuje swoją własną mądrość jako wynikającą z pracy ojca, który zreformował posługę kapłańską (1Krn 24) i sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy. Księga Przysłów przeznaczona jest dla ludzi, którzy zostali uformowani, stając w obecności Boga, przyjmując od Niego błogosławieństwa i śpiewając Jego Słowo.

Kult jest zatem bramą do mądrości.

  1. „Brama” do Psalmów prowadzi również do Przysłów

Psalm 1 i Psalm 2 są powszechnie uznawane za wstęp do Księgi Psalmów. Oba stanowią także bramę do Księgi Przysłów. Psalm 1 wskazuje na kontrast pomiędzy ludźmi prawymi i niegodziwymi oraz zawiera wezwanie do medytacji nad Bożym pouczeniem. Z kolei Psalm 2 zaleca królom, aby „byli mądrzy”. Oba zatem wprowadzają wiele tematów omówionych również w Księdze Przysłów.

  1. Przysłowia uczą nas języka Psalmów

Czym są psalmy? Możemy głosić kazania w oparciu o psalmy, ale oczywiście nie jest to główny sposób, w jaki Bóg chce, abyśmy z nich korzystali. Jeśli Bóg natchnął autorów tych pieśni, to chce przede wszystkim, abyśmy je śpiewali.

Podobnie przysłowia mają być zapamiętywane i recytowane. Często znaczenie przysłów jest niejasne na pierwszy rzut oka i wymaga zrozumienia podstaw nauczania etycznego Pisma Świętego (Dekalogu itp.). Bez tego nie zrozumiemy przysłów. Przysłowia bowiem nie są jedynie morałami ani porzekadłami.

Niemowlęta nie uczą się mówić, poznając najpierw składnię i gramatykę, lecz poprzez ciągły kontakt z żywą mową w życiu codziennym, dopóki nie zaczną mówić same i nie zdobędą umiejętności komunikowania się jak ich rodzice. Definicje i struktury stanowią niewielką część tego, co wiąże się z nauką mówienia. Biblia jest księgą zawierającą różne ważne informacje, ale jest także sposobem, w jaki Bóg uczy nas mówić – a zatem również tego, jak myśleć i czuć.

Niektóre części Biblii są napisane z myślą przede wszystkim o nauce mówienia, myślenia i odczuwania. Psalmy i Księga Przysłów powstały po to, abyśmy nauczyli się właściwego oddawania Bogu czci, co stanowi podstawę mądrości.

Tłumaczył Bogumił Jarmulak.

Źródło: Psalms and Proverbs: 3 Points