Rok: 2019

Liturgia, NT - Apokalipsa

Liturgia. Przypowieść; Peter J. Leithart

Liturgia. Przypowieść; Peter J. Leithart

Zapewne każdy z nas był kiedyś świadkiem podniesienia kurtyny w teatrze, kiedy naszym oczom ukazuje się scena, aktorzy, scenografia, które do tej pory pozostawały ukryte. Ostatnie nabożeństwo właśnie tak wyglądało. Tylko że za kurtynę służyły te rzeczy, które uważałem za rzeczywistość: pastor, stół, kazalnica, wschodnia ściana kościoła. Wszystko to znikło, a moim oczom ukazały się rzeczy, o których nigdy nie śniłem. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Hermeneutyka, NT - Ew. Jana

Typy i symbole w Ew. Jana; James B. Jordan

Typy i symbole w Ew. Jana; James B. Jordan

Żydzi w czasach Jezusa niemal całkowicie wypaczyli Prawo. Nie przestrzegali jego moralnych wymogów. Nie rozumieli też jego symbolicznego wymiaru. Kiedy Jezus powiedział, żeby zburzyli Świątynię, a On w trzy dni ją odbuduje, w ogóle nie pojęli, o czym mówił (Jn 2,19-21). Podobnie, kiedy Jezus w rozmowie z Nikodemem mówił o oczyszczających ceremoniach Starego Przymierza jako drodze do nowych narodzin, Nikodem był całkowicie zbity z tropu. Reakcją Jezusa było pytanie: „Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?” (Jn 3,10). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
ST - Kohelet, ST - Księga Przysłów

Kohelet kontra Przysłowia? Peter J. Leithart

Kohelet kontra Przysłowia?, Peter J. Leithart

Księga Koheleta jest dla wielu chrześcijan najdziwniejszą księgą Biblii. Wygląda szczególnie dziwnie w zestawieniu z Księgą Przysłów. Księga Przysłów jest zachęcająca i pocieszająca. Stwierdza, że ci, którzy dążą do mądrości, osiągną ją, mądrość z kolei przyniesie im dostatek, wpływy i inne błogosławieństwa. Przestrzega, że bogactwo zdobyte podstępnie nie trwa wiecznie, lecz temu, kto zdobywa je cierpliwie i sprawiedliwie, powiedzie się. Kto boi się Jahwe i przestrzega Jego przykazań, ten znajdzie życie. Światem rządzi określony porządek etyczny stojący na straży związku między przyczyną a skutkiem. Bóg baczy, aby sprawiedliwości stało się zadość. Niemal na każdej stronie Księgi Przysłów znajdujemy zapewnienie, że ludzie czyniący dobro cieszą się powodzeniem, zaś złoczyńcy ponoszą porażkę. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...