Duch Święty, Zielone Święta

Dlaczego obchodzimy Zielone Święta? Peter J. Leithart

Dlaczego obchodzimy Zielone Święta? Peter J. Leithart

Ponieważ Duch jest unoszącym się nad wodami wiatrem, który formuje to, co bezkształtne, wypełnia to, co puste, rozjaśnia to, co pogrążone w ciemnościach.

Ponieważ Duch jest tchnieniem, które daje Adamowi życie.

Ponieważ Pan przychodzi do Ogrodu w Duchu dnia, aby wydać wyrok na Adama i Ewę.

Ponieważ Duch walczy z ciałem.

Ponieważ Duch wyposaża Besaleela i Oholiaba w mądrość, aby zrobili wyposażenie Przybytku.

Ponieważ Duch odpędza wody Potopu, wody Morza Czerwonego i narody Kanaanu.

Ponieważ Duch jest zbroją Otniela, Gedeona, Jefty, Samsona, Saula, Dawida i Jezusa.

Ponieważ Duch nie został zabrany Dawidowi.

Ponieważ Duch wypełnił Świątynię Salomona, tak że kapłani nie mogli znieść Jego obecności.

Ponieważ Duch Eliasza zstąpił na Elizeusza i pochwycił Ezechiela, aby zawieść go do Świątyni w Jerozolimie.

Ponieważ Duch odnawia oblicze ziemi i ożywia suche kości.

Ponieważ Bóg włożył w nas swojego Ducha, abyśmy postępowali według Jego ustaw, przykazań i praw.

Ponieważ Duch zstępuje jako gołąb i jest palcem Boga, który wyrzuca demony.

Ponieważ Duch niesie dobrą nowinę ubogim.

Ponieważ Duch pozwala synom i córkom prorokować, mieć wizje i śnić sny.

Ponieważ dzięki jednemu Duchowi mamy dostęp do jednego Ojca.

Ponieważ prawo Ducha Życia uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci.

Ponieważ jesteśmy ochrzczeni i zapieczętowani przez jednego Ducha w jedno Ciało, aby wydawać owoce Ducha.

Ponieważ siedem Duchów jest oczami Pana, które obiegają całą ziemię tam i z powrotem.

Ponieważ Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!

Abyśmy nie zasmucali Ducha.

 

Tłumaczył Bogumił Jarmulak.

Źródło: Why Celebrate Pentecost?