Kościół

Deklaracja Toruńska

Deklaracja Toruńska z roku 1645 to dokument przedstawiony przez Kościół Reformowany w Rzeczpospolitej w Toruniu na Colloquium charitativum, czyli Rozmowie Braterskiej zwołanej z inicjatywy króla Władysława IV w celu zapewnienia pokoju religijnego w kraju. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Luterańskiego i Reformowanego. Dokument ten pozostaje mało znany, a włączony został do ksiąg symbolicznych jedynie przez Kościół Reformowany w Brandenburgii. Do niedawna dostępny był jedynie w łacińskim oryginale i w przekładzie na język niemiecki. Choć zdaniem niektórych źle się stało, że Deklaracja Toruńska odeszła w zapomnienie. John Williamson Nevin w Coena Mystica określił artykuł VIII Deklaracji Toruńskiej  „wybitnym podsumowaniem nauczania Kościoła Reformowanego na temat sakramentów”.

Deklaracja-torunska-z-roku-1645 (PDF, 387 KB)