NT – Ew. Jana

Hermeneutyka, NT - Ew. Jana

Typy i symbole w Ew. Jana; James B. Jordan

Typy i symbole w Ew. Jana; James B. Jordan

Żydzi w czasach Jezusa niemal całkowicie wypaczyli Prawo. Nie przestrzegali jego moralnych wymogów. Nie rozumieli też jego symbolicznego wymiaru. Kiedy Jezus powiedział, żeby zburzyli Świątynię, a On w trzy dni ją odbuduje, w ogóle nie pojęli, o czym mówił (Jn 2,19-21). Podobnie, kiedy Jezus w rozmowie z Nikodemem mówił o oczyszczających ceremoniach Starego Przymierza jako drodze do nowych narodzin, Nikodem był całkowicie zbity z tropu. Reakcją Jezusa było pytanie: „Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?” (Jn 3,10). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Liturgia, NT - Ew. Jana

Ew. Jana 4,1-42; Peter J. Leithart

Ew. Jana 4,1-42, Peter J. Leithart

WPROWADZENIE
Relacje między Starym i Nowym Przymierzem są jedną z najważniejszych kwestii w teologii chrześcijańskiej, w tym w liturgice. Większość różnic w tradycji liturgicznej Kościoła wiąże się z interpretacją kultu Izraela w Świątyni. W kościele rzymsko-katolickim rola kapłanów w kulcie chrześcijańskim jest bardzo podobna do roli kapłanów w Izraelu – kapłan składa ofiary w imieniu ludu. W wielu kościołach protestanckich kult postrzegany jest zupełnie inaczej – kult Izraela był bardzo formalny, złożony i materialny, a kult chrześcijański jest duchowy i nieformalny. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
NT - Ew. Jana, Wielkanoc

Tomasz i my; Peter J. Leithart

Tomasz i my, Peter J. Leithart

Oktawa jest powtórzeniem, ale powtórzeniem z pewną zmianą. Nie jest tą samą nutą zagraną powtórnie, lecz o oktawę wyżej. Oktawa zawsze wyznacza nowy początek. Hebrajscy chłopcy przechodzili obrzezanie ósmego dnia po narodzinach. Pierworodne owce były składane w ofierze ósmego dnia. Aaron został wyświęcony ósmego dnia. Trędowaci, mężczyźni po wycieku, kobiety po menstruacji – wszyscy poddawali się oczyszczeniu ósmego dnia. Poświęcenie Świątyni osiągało kulminację ósmego dnia. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Adwent, Boże Narodzenie, NT - Ew. Jana

Bóg przemawia w Ciele; Peter J. Leithart

Bóg przemawia w Ciele; Peter J. Leithart

Kulminacją prologu Ewangelii wg św. Jana jest stwierdzenie, że Słowo stało się Ciałem. Już wcześniej Jan powiedział co nieco na temat tego Słowa.

Słowo było „na początku”. Tutaj Jan nawiązuje do pierwszego wersetu Biblii, z którego dowiadujemy się, że Stwórca jest mówiącym Bogiem, który stwarza, przemawiając. Słowo, o którym pisze Jan, jest słowem, przez które wszystko powstało. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...