Rok: 2020

NT - List do Rzymian, Teologia polityczna, Życie chrześcijańskie

Życie w ciele w stolicy cesarstwa; Peter J. Leithart

Życie w ciele w stolicy cesarstwa; Peter J. Leithart

Często rozpatruje się List do Rzymian 13,1-7 w oderwaniu od kontekstu i traktuje jako ogólną wypowiedź apostoła Pawła o stosunku chrześcijanina lub Kościoła do państwa. Z pewnością możemy wyciągnąć pewne wnioski w tej kwestii z niniejszego fragmentu: Bóg jest źródłem wszelkiej władzy (13,1); kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się zarządzeniu Bożemu (13,2); władcy noszą miecz – narzędzie śmierci, aby karać zło (13,4) itd. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kościół

Deklaracja Toruńska

Deklaracja Toruńska z roku 1645 to dokument przedstawiony przez Kościół Reformowany w Rzeczpospolitej w Toruniu na Colloquium charitativum, czyli Rozmowie Braterskiej zwołanej z inicjatywy króla Władysława IV w celu zapewnienia pokoju religijnego w kraju. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Luterańskiego i Reformowanego. Dokument ten pozostaje mało znany, a włączony został do ksiąg symbolicznych jedynie przez Kościół Reformowany w Brandenburgii. Do niedawna dostępny był jedynie w łacińskim oryginale i w przekładzie na język niemiecki. Choć zdaniem niektórych źle się stało, że Deklaracja Toruńska odeszła w zapomnienie. John Williamson Nevin w Coena Mystica określił artykuł VIII Deklaracji Toruńskiej  „wybitnym podsumowaniem nauczania Kościoła Reformowanego na temat sakramentów”. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Aborcja, ST - Księga Wyjścia

Księga Wyjścia 21,22-23; James B. Jordan

Księga Wyjścia 21,22-23; James B. Jordan

Istnieją dwie ogólne interpretacje wersetu 22. Pierwsza mówi o tym, że chodzi o sytuację, w której dwóch mężczyzn walczy, a kobieta w ciąży podchodzi zbyt blisko i zostaje przypadkowo skrzywdzona. Druga interpretacja stwierdza, że chodzi o sytuację, kiedy dwóch mężczyzn walczy, a żona jednego z nich interweniuje i wtedy przeciwnik jej męża celowo uderza w nienarodzone dziecko wroga, kopiąc lub uderzając ciężarną kobietę w brzuch. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Reformacja

Reformacja i epoka świecka; Peter J. Leithart

Reformacja i epoka świecka; Peter J. Leithart

Charles Taylor, podobnie jak wielu myślicieli katolickich, postrzega Reformację jako kluczowy moment w kształtowaniu się „epoki świeckiej”, jak zatytułował swoją ostatnią książkę (A Secular Age). Niewiele z przedstawionych w niej tez i wniosków to zupełna nowość, ale niewątpliwie jest to praca zwięzła i świeża i stanowi poważne wyzwaniu dla protestantów. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Liturgia

Symbolika Przybytku Mojżesza; James B. Jordan

Symbolika Przybytku Mojżesza; James B. Jordan

  1. Przybytek jako Dom Boga

Przede wszystkim, Przybytek był miejscem zamieszkiwania Boga. Miejsce Najświętsze (Święte Świętych) było salą tronową. Bóg zasiadał na skrzydłach cherubów, a Jego stopy spoczywały na wieku Arki Przymierza (tzw. Przebłagalni). Do Miejsca Najświętszego mógł wchodzić tylko raz w roku tylko jeden człowiek, a mianowicie arcykapłan, aby dokonać oczyszczenia podnóżka tronu Bożego (Kpł 16,14-15). Czynił to po to, aby Bóg nie poczuł się znieważony i nie opuścił Izraela, a tym samym, by nie pozbawił go swojej ochrony. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...