Kuszenie

Kuszenie, NT - Ew. Mateusza

Czy Bóg na kusi? Peter J. Leithart

Czy Bóg na kusi? Peter J. Leithart

Modlimy się, aby Ojciec nie wodził nas na pokuszenie i aby nas wybawił od zła. To część modlitwy, której nauczył nas Jezus, a nasza prośba jest wzmocniona obietnicą Jakuba: „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani sam nie jest kuszony, ani też nie kusi nikogo” (Jk 2,13). Ta obietnica wynika z natury Boga – Bóg jest w pełni dobry i dlatego nie może być kuszony. Nie może chcieć ani zamierzać zła. Wiara w to, że jest w stanie nas kusić, jest obrazą dobroci Boga. Modlimy się, aby Bóg nie prowadził nas na pokusę, z pewnością, że byłoby to sprzeczne z Jego charakterem. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kuszenie, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 5; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 5; James B. Jordan

Druga pokusa: Rzuć się w dół

Tę pokusę najtrudniej wyjaśnić, gdyż słowo „szczyt” (gr. pterugion) to dosłownie „skrzydło”. Stary Testament jednak nigdy nie mówi o „skrzydle Świątyni”. Bibliście zatem domyślają się, o którą część Świątyni może chodzić. Zdaje się, że symbolizm biblijny może dostarczyć tu pewnych wskazówek. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kuszenie, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 4; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 4; James B. Jordan

Ew. Mateusza: Kamienie w chleb

Na wstępie zastanówmy się nad związkiem pomiędzy „zamianą kamienia w wodę” dokonaną przez Mojżesza, a tym, do czego Kusiciel namawia Jezusa. Kiedy Mojżesz uderzył w skałę, wtedy zgrzeszył w sposób, w jaki Kusiciel chce, żeby zgrzeszył również Jezus. Mojżesz co prawda „zamienił kamień w wodę”, lecz uczynił to w zły sposób (Lb 20). Za pierwszym razem Mojżesz rzeczywiście miał uderzyć w skałę (Wj 17), lecz za drugim razem miał jedynie przemówić do skały. Woda, o której mowa w Księdze Wyjścia 17, była pierwszą wodą, jaką Hebrajczycy otrzymali na pustyni – wodą pustynną. Była to nowa woda w porównaniu do wody, jaką Hebrajczycy pili w Egipcie, a którą wspominali i której pragnęli (Wj 17,3). Po czterdziesty latach (Lb 33,36-38) Izrael szykował się do opuszczenia pustyni. Nadszedł czas na jeszcze nowszą wodę, gdyż woda pustynna stała się już starą wodą. Uderzając w skałę, Mojżesz jednak dał Izraelitom starą wodę, a nie nową wodę. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kuszenie, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 3; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 3; James B. Jordan

Ew. Mateusza – wprowadzenie

Mateusz ukazuje Jezusa jako wypełnienie wszystkich obietnic Bożych, podkreślając przy tym wątek ofiary (Izaak) i królowania (Salomon). Pierwsza Ewangelia napisana jest z perspektywy Mojżeszowej. Mojżesz panował nad Izraelem, prowadził go przez pustynię i zaopatrywał w pożywienie, nadał mu Prawo, a w końcu umarł, aby lud mógł zawrzeć z Bogiem przymierze jeszcze lepsze niż to zawarte na górze Synaj. Jednak o ile nie ma absolutnie nic złego w poszukiwaniu odniesień do całego Starego Testamentu w Ew. Mateusza, to powinniśmy szukać ich przede wszystkim w Pięcioksięgu. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Kuszenie, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 2; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 2 – Kusiciel; James B. Jordan

Aby zakończyć wstęp do tej serii, należy zastanowić się nad postacią kusiciela. Słowo przetłumaczone jako „kusić” znaczy także „testować” lub „poddawać próbie” czy też „egzaminować”. Diabeł zarówno kusi Jezusa, jak i poddaje Go próbie. Sprawdza Go, mówiąc: „Zobaczmy, czy rzeczywiście jesteś Synem Bożym. Jeśli tak, to zrób to, co ci każę”. Coś podobnego widać w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Wąż przychodzi, żeby poddać próbie Adama i Ewę. Sprawdza, na ile wierzą Bogu. Przedstawia im alternatywę. Takie testowanie samo w sobie nie jest jeszcze złe. Taka próba może okazać się pomocna w lepszym zrozumieniu czegoś ważnego. Jednak Wąż przy okazji kusi ludzi i prowadzi do grzechu i za to właśnie zostaje później osądzony i przeklęty. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...