NT – Ew. Mateusza

Kuszenie, NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza

Kuszenie Jezusa, cz. 2; James B. Jordan

Kuszenie Jezusa, cz. 2 – Kusiciel; James B. Jordan

Aby zakończyć wstęp do tej serii, należy zastanowić się nad postacią kusiciela. Słowo przetłumaczone jako „kusić” znaczy także „testować” lub „poddawać próbie” czy też „egzaminować”. Diabeł zarówno kusi Jezusa, jak i poddaje Go próbie. Sprawdza Go, mówiąc: „Zobaczmy, czy rzeczywiście jesteś Synem Bożym. Jeśli tak, to zrób to, co ci każę”. Coś podobnego widać w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Wąż przychodzi, żeby poddać próbie Adama i Ewę. Sprawdza, na ile wierzą Bogu. Przedstawia im alternatywę. Takie testowanie samo w sobie nie jest jeszcze złe. Taka próba może okazać się pomocna w lepszym zrozumieniu czegoś ważnego. Jednak Wąż przy okazji kusi ludzi i prowadzi do grzechu i za to właśnie zostaje później osądzony i przeklęty. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
NT - Ew. Łukasza, NT - Ew. Marka, NT - Ew. Mateusza, Socjologia

Dysfunkcjonalna rodzina gadareńskiego szaleńca; Richard Bledsoe

Dysfunkcjonalna rodzina gadareńskiego szaleńca; Richard Bledsoe

Historia gadareńskiego szaleńca opisana jest w trzech Ewangeliach (Mt 8,28-34; Mk 5,1-10; Łk 8,26-37). W czasie jednej ze swych podróży Jezus udał się z Galilei na drugą stronę Jeziora Genezaret. Zaraz po wyjściu z łodzi spotkał opętanego szaleńca, który padł Mu do stóp i zawołał: „Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie dręczył” (Mk 5,7). Jezus, rozkazując nieczystemu duchowi wyjść z niego, zapytał go o imię, na co padła znana odpowiedź: „Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu” (w. 9). Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Boże Narodzenie, NT - Ew. Mateusza

Z Egiptu powołałem syna mego; Peter J. Leithart

Z Egiptu powołałem syna mego; Peter J. Leithart

W drugim rozdziale Ewangelii Mateusza znajdujemy wiele elementów znanych z historii wyjścia Izraela z Egiptu. Mamy tam króla żądnego krwi hebrajskich dzieci. Mamy dzieciątko, które samo cudem uszło z rąk złego króla, a w przyszłości zwróci wolność swemu ludowi i poprowadzi go do Ziemi Obiecanej. Mamy ucieczkę z królestwa złego króla. Mamy wędrówkę do Egiptu i powrót stamtąd. Mateusz nawet przytacza fragment proroctwa Ozeasza, mówiący: „Z Egiptu powołałem syna mego”. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
Epifania, NT - Ew. Mateusza

Złoto, kadzidło i mirra; Peter J. Leithart

Złoto, kadzidło i mirra; Peter J. Leithart

Dary mędrców ze Wschodu ofiarowane Jezusowi uważa się za królewskie dary dla nowo narodzonego króla Żydów. Rzeczywiście każdy z trzech darów wiąże się w Biblii z królowaniem. W Psalmie 21,4 czytamy, że Pomazaniec Boży nosi szczerozłotą koronę. Również Salomon otrzymał w darze złoto Saby (Ps 72,15; 1 Krl 10,2 i 10). Zaś lektyka Salomona wyperfumowana była kadzidłem i mirrą (Pnp 3,6; 4,6 i 14; 5,5). Złoto, kadzidło i mirra są więc jak najbardziej odpowiednimi darami dla króla. Czytaj dalej...

Czytaj dalej...